Telefon: 317 721 828    |    E-mail: brozek@nakladatelstvi-start.cz

Od Blatné k Otavě – Tajemnou českou krajinou

Kategorie: Literatura faktu
Autor: Pavel Toufar
Vaše cena: 248 Kč

V dalším putování Tajemnou českou krajinou obsáhneme oproti dosavadním zvyklostem v předchozích svazcích poměrně rozsáhlejší část krajiny. Naším cílem je starobylé Prácheňsko, rozjímavá i zamyšlená rozsáhlá oblast polí, luk, rybníků, vesnic i samot, v níž se dochovaly četné venkovské tvrze i zámky, potvrzující dávnou slávu celého tohoto kraje. Podíváme se „do města růží“ Blatné a do jejího širšího okolí, nahlédneme do života dnes už takřka zapomenutého rytířského hrádku Křikava, připomeneme si pozoruhodnosti vesnic i vesniček, které by možná jinak unikly naší pozornosti, projdeme se starobylými Horažďovicemi, zastavíme se na největší české zřícenině hradu Rabí a naše putování zakončíme plavbou po romantické řece Otavě od Sušice přes Strakonice až do Putimi, která leží před branami romantického Šrámkova města Písku. I během této plavby se začteme do osudů známých i neznámých rodáků a dalších lidí spjatých s krajinou, pokusíme se odhalit tajemství některých historických událostí – kdo vlastně byl skutečným vítězem v bitvě u Sudoměře? -, povíme si o vyhlášených otavských perlorodkách stejně jako o ukrytých pokladech.
Přesunovat se budeme nejen po silnicích a silničkách, ale opět na nás také jako již tradičně čekají nejrůznější zkratky polními i lesními cestami, které jsou vhodné pro kolo nebo pěší putování, stejně jako trať romantické lokálky s líbeznými motorovými vláčky – v rozsáhlé závěrečné kapitole pak dokonce nasedneme na loď a svěříme se proudu řeky Otavy.
Na všechny cesty za objevováním historie i zajímavostí bývalého Prácheňského kraje se ale samozřejmě můžeme vydat v pohodlí domova právě s touto knihou v ruce.
Text provázejí přehledné mapky jednotlivých oblastí a také dobové ilustrace i historické a současné fotografie.ISBN 978-80-86231-38-9
Stran 432
Vazba Vázaná